5 januari 2012

Minimumloon per 1 januari 2012


Per 1 januari 2012 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon. De stijging bedraagt 0,79%.

Het minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder wordt € 1.446,60 bruto per maand. Het minimum jeugdloon geldt voor personen van 15  tot en met 22 jaar en wordt uitgedrukt in een percentage van het minimumloon van een werknemer van 23 jaar.