5 januari 2012

BTW aangifte ivm correctie privé-gebruik auto


Binnenkort, uiterlijk 31 januari 2012 voor maand- en kwartaalaangiften en 30 april 2012 voor jaaraangiften, doet u de laatste aangifte omzetbelasting over het belastingjaar 2011. Gebruikelijk is dat in deze laatste aangifte de btw-correctie wordt meegenomen aangaande het privé-gebruik van de auto. Nu is er per 1 juli 2011 een wetswijziging doorgevoerd die consequenties heeft voor de genoemde btw-correctie. Hoe gaat dit nu precies in zijn werk? Lees onderstaand artikel.

Wetswijziging per 1 juli 2011

Sinds 1 juli 2011 is de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak niet langer gekoppeld aan de bijtelling voor de loon- en inkomstenbelasting.
Vanaf 1 juli 2011 wordt het privégebruik belast als een ‘interne’ dienst als de auto ‘om niet’ (zonder eigen bijdrage) ter beschikking wordt gesteld. 

Tot 1 juli van dit jaar bedroeg de btw-correctie 12% van de bijtelling voor de loon- en inkomstenbelasting. Voor de meest gangbare auto’s is deze bijtelling 25%. Voor milieuvriendelijke auto’s bedraagt de bijtelling slechts 20, 14 of 0%.

Btw-correctie van 1 januari tot 1 juli? 

Voor de eerste helft van 2011 kan een beroep worden gedaan op de uitspraak van Rechtbank Haarlem. De rechtbank heeft namelijk beslist dat er voor de btw geen onderscheid gemaakt mag worden tussen gewone en zuinige auto’s. Op basis van deze uitspraak zou zelfs verdedigd kunnen worden dat de btw-correctie volledig achterwege moet blijven. De Belastingdienst heeft inmiddels hoger beroep tegen deze uitspraak ingesteld.Wat te doen? Het is raadzaam om in de laatste aangifte over 2011 de privécorrectie (voor de eerste zes maanden) op de normale wijze in de aangifte aan te geven (dus 12% van 25%) en daartegen ter behoud van rechten bezwaar te maken.
In dat bezwaar kan dan het beste worden aangegeven dat op basis van de uitspraak van Rechtbank Haarlem een correctie van 12% van 0% (voor elektrische auto’s) gerechtvaardigd is. U kunt daarvoor ons kantoor benaderen met het verzoek een bezwaarschrift voor u in te dienen. Ook kunt u ons verzoeken een model bezwaarschrift aan u te sturen, zodat u zelf het bezwaar kunt indienen.

Btw-correctie vanaf 1 juli 2011: 

Privégebruik. U moet dus vanaf 1 juli 2011 19% btw betalen over de gemaakte uitgaven voor zover deze aan het privégebruik zijn toe te rekenen. Voor deze toerekening is volgens de staatssecretaris een sluitende kilometeradministratie nodig.Woon-werkverkeer. Sinds 2009 werd het woon-werkverkeer voor de btw, net als voor de loon- en inkomstenbelasting, aangemerkt als zakelijk gebruik. Dit is per 1 juli 2011 veranderd. Vanaf 1 juli 2011 wordt het woon- werkverkeer voor de btw wederom als privégebruik aangemerkt.

Let op. Als een werknemer of DGA alleen woon-werkkilometers maakt, heeft hij voor de loon- en inkomstenbelasting geen bijtelling. Er wordt dan vanaf 1 juli 2011 dus wel btw geheven in verband met privégebruik.

Vast percentage. Om de administratieve lasten te beperken, is goedgekeurd dat het privégebruik ook mag worden vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs, inclusief bpm en btw, van de auto. In termen van de oude regeling komt dit effectief neer op een correctie van 12% van 22,5%.

Voorbeeld. Bij een auto met een catalogusprijs incl. bpm en btw van € 40.000,-, bedraagt de correctie op basis van het forfait: 2,7% x € 40.000,- x 6 maanden = € 540,-.

Bron: Tipsenadvies belastingen.nl