5 januari 2012

AOW met ingang van 1 april 2012 vanaf verjaardag


De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om de ingangsdatum van de AOW-uitkering uit te stellen van de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt naar de dag zelf dat iemand die leeftijd bereikt, aangenomen. De maatregel gaat in op 1 april 2012.