13 december 2011

Voorlopige teruggave inkomstenbelasting 2012


geplaatst in: Algemeen

Momenteel is de belastingdienst druk doende met het uitreiken van de voorlopige teruggave inkomstenbelasing 2012. Deze worden uitgereikt aan belastingplichtige die ook over het jaar 2011 een teruggave ontvingen. De hoogte van de teruggave is in nagenoeg alle gevallen gebaseerd op de gegevens 2011, zoals die bij de belastingdienst bekend zijn.

Zijn er voor u in 2012 tov 2011 wijzigingen opgetreden in de persoonlijke situatie of inkomen en vermogen?
Houdt er dan rekening mee dat u de teruggave aanpast of laat aanpassen om eventuele naheffingen naderhand te voorkomen, immers de teruggave is een voorschot op de definitieve afrekening die pas wordt opgelegd nadat de aangifte 2012 is ingeleverd. En dat zal pas begin 2013 zijn.

Begin 2012 zal de belastingdienst voorlopige aanslagen 2012 gaan opleggen aan belastingplichtige die jaarlijks inkomstenbelasting betalen resp. bijbetalen. Ook hiervoor geldt dat u kritisch moet kijken of deze in 2012 klopt tov 2011.