13 december 2011

Peildatum box 3 vermogen


Sinds 1 januari 2011 kennen we nog slechts één peildatum voor het box 3 vermogen, te weten 1 januari. Voorheen werd er in box 3 afgerekend over het gemiddeld vermogen op 1 januari en 31 december. Door betalingen rond het eind van 2011 goed te plannen kunt u een belastingvoordeel van 1,2% behalen. Het lijkt wellicht niet veel, maar is zeker de moeite waard.

Zo kan een DGA zijn dividenduitkering vanuit de BV pas na 1 januari naar privé overmaken. Bent u van plan binnenkort grote uitgaven te doen (auto/keuken/verbouwing, echter geen tweede woning) overweeg dan om dit voor 31 december as te betalen, zodat uw vermogen op 1 januari lager uitvalt. Vanzelfsprekend hebben deze transacties pas nut als u belast box 3-vermogen heeft.