13 december 2011

Heffingsrente 1e kwartaal 2012


Per 1 januari 2012 wordt de heffings- en invorderingsrente verlaagd tot 2,85%. Dit percentage geldt voor het eerste kwartaal 2012. Het huidige percentage bedraagt 3%.