13 december 2011

Bewaar aangiftebrief loonheffingen


Iedere werkgever die personeel in dienst heeft, heeft onlangs van de belastingdienst een mededeling ontvangen dat met ingang van 1 januari 2012 er geen aangifteverzoeken loonheffingen met aangehechte acceptgiro meer worden uitgereikt. In de plaats daarvan heeft u een aangiftebrief loonheffingen voor heel 2012 ontvangen met daarop aangegeven de uiterste aangifte- en betaaldatum en betalingskenmerk. Bewaar deze brief goed zodat u tijdig en voorzien van het juiste kenmerk de betaling kunt doen.

De cliënten waarvoor ons kantoor de aangifte loonheffing verzorgt ontvangen maandelijks tijdig een afschrift van de ingediende aangifte met daarop het betalingskenmerk en uiterste betaaldatum.