13 december 2011

Alimentatie-uitkeringen omhoog


Betaalt of ontvangt u alimentatie? Dan is voor u van belang te weten dat met ingang van 1 januari 2012 de alimentatie-uitkeringen worden verhoogd. De wettelijke verhoging bedraagt 1,3% en betreft alle lopende alimentaties ongeacht of de rechter of de echtelieden deze onderling hebben vastgesteld. Er kan alleen aan verhoging worden ontkomen als beide partijen daarover accoord bereiken.