13 december 2011

Voorlopige teruggave inkomstenbelasting 2012


geplaatst in: Algemeen

Momenteel is de belastingdienst druk doende met het uitreiken van de voorlopige teruggave inkomstenbelasing 2012. Deze worden uitgereikt aan belastingplichtige die ook over het jaar 2011 een teruggave ontvingen. De hoogte van de teruggave is in nagenoeg alle gevallen gebaseerd op de gegevens 2011, zoals die bij de belastingdienst bekend zijn.

Zijn er voor u in 2012 tov 2011 wijzigingen opgetreden in de persoonlijke situatie of inkomen en vermogen?
Houdt er dan rekening mee dat u de teruggave aanpast of laat aanpassen om eventuele naheffingen naderhand te voorkomen, immers de teruggave is een voorschot op de definitieve afrekening die pas wordt opgelegd nadat de aangifte 2012 is ingeleverd. En dat zal pas begin 2013 zijn.

Begin 2012 zal de belastingdienst voorlopige aanslagen 2012 gaan opleggen aan belastingplichtige die jaarlijks inkomstenbelasting betalen resp. bijbetalen. Ook hiervoor geldt dat u kritisch moet kijken of deze in 2012 klopt tov 2011.Heffingsrente 1e kwartaal 2012


Per 1 januari 2012 wordt de heffings- en invorderingsrente verlaagd tot 2,85%. Dit percentage geldt voor het eerste kwartaal 2012. Het huidige percentage bedraagt 3%.Peildatum box 3 vermogen


Sinds 1 januari 2011 kennen we nog slechts één peildatum voor het box 3 vermogen, te weten 1 januari. Voorheen werd er in box 3 afgerekend over het gemiddeld vermogen op 1 januari en 31 december. Door betalingen rond het eind van 2011 goed te plannen kunt u een belastingvoordeel van 1,2% behalen. Het lijkt wellicht niet veel, maar is zeker de moeite waard.

Zo kan een DGA zijn dividenduitkering vanuit de BV pas na 1 januari naar privé overmaken. Bent u van plan binnenkort grote uitgaven te doen (auto/keuken/verbouwing, echter geen tweede woning) overweeg dan om dit voor 31 december as te betalen, zodat uw vermogen op 1 januari lager uitvalt. Vanzelfsprekend hebben deze transacties pas nut als u belast box 3-vermogen heeft.Alimentatie-uitkeringen omhoog


Betaalt of ontvangt u alimentatie? Dan is voor u van belang te weten dat met ingang van 1 januari 2012 de alimentatie-uitkeringen worden verhoogd. De wettelijke verhoging bedraagt 1,3% en betreft alle lopende alimentaties ongeacht of de rechter of de echtelieden deze onderling hebben vastgesteld. Er kan alleen aan verhoging worden ontkomen als beide partijen daarover accoord bereiken.Bewaar aangiftebrief loonheffingen


Iedere werkgever die personeel in dienst heeft, heeft onlangs van de belastingdienst een mededeling ontvangen dat met ingang van 1 januari 2012 er geen aangifteverzoeken loonheffingen met aangehechte acceptgiro meer worden uitgereikt. In de plaats daarvan heeft u een aangiftebrief loonheffingen voor heel 2012 ontvangen met daarop aangegeven de uiterste aangifte- en betaaldatum en betalingskenmerk. Bewaar deze brief goed zodat u tijdig en voorzien van het juiste kenmerk de betaling kunt doen.

De cliënten waarvoor ons kantoor de aangifte loonheffing verzorgt ontvangen maandelijks tijdig een afschrift van de ingediende aangifte met daarop het betalingskenmerk en uiterste betaaldatum.Suppletieaangifte omzetbelasting


Houdt u er rekening mee dat u met ingang van 1 januari 2012 verplicht bent om een suppletieaangifte omzetbelasting te doen als blijkt dat er gedurende het lopende boekjaar te weinig is afgedragen? Deze verplichting geldt zolang de naheffingstermijn van vijf jaar loopt. Daarnaast moet u daarbij verplicht gebruik gaan maken van het digitale formulier van de belastingdienst.