26 november 2011

Kerstpakketten in 2011


Zoals altijd worden de ondernemers tegen het jaareinde overspoelt met aanbiedingen voor kerstpakketten. Hoe gaat u hier ook alweer fiscaal mee om?

Heeft u in 2011 de werkkostenregeling nog niet toegepast dan is voor u de “oude” regeling nog van kracht. Als u op jaarbasis maximaal € 70,– (incl btw) aan de werknemers geeft in de vorm van een geschenk heeft dat voor de werknemer geen gevolgen. U als werkgever moet over de waarde een eindheffing toepassen van 20%.

Is het geschenk op jaarbasis meer dan € 70,– dan moet u over het meerdere belasting betalen tegen het tarief dat voor de werknemer geldt. Houdt er wel rekening mee dat per geschenk het bedrag niet hoger mag zijn dan € 136,– en op jaarbasis het totaal niet meer dan € 272,–. Geeft u toch meer, dan is het meerdere bij de werknemer als brutoloon belast.

Heeft u in 2011 de werkkostenregeling wel toegepast? U, als werkgever,  bent dan in beginsel 80% eindheffing verschuldigd over het gegeven geschenk. Voor de werknemer ook hier geen gevolgen. Is er echter nog ruimte binnen de 1,4% van de loonsom, dan blijven de geschenken zelfs geheel onbelast.