26 november 2011

Laatste jaar versneld afschrijven


Per 1 januari 2009 had het ministerie een crisismaatregel ingevoerd waarbij het mogelijk was om willekeuring af te schijven op activa in 2 jaar (2 x 50%) in plaats van de wettelijke 5 jaren. Deze willekeurige afschrijving loopt vrijwel zeker per eind 2011 af. Dit betekent dat u allen nog versneld kunt afschrijven op bedrijfsmiddelen waar dit jaar in wordt geïnvesteerd. U kunt zodoende de fiscale winst over 2011 en 2012 drukken waardoor belastingheffing wordt beperkt.  Houdt u er wel rekening mee dat de de navolgende bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd van willekeurige afschrijving:

- woningen en bedrijfsgebouwen
- grond- weg- en waterbouwkundige werken
- personenauto’s, met uitzondering van taxié en auto’s met 14% bijtelling
- immateriële vaste activa, zoals goodwill en software
- in cultuur gebrachte activa, zoals bomen en vee
- bedrijfsmiddelen bestemd voor langdurige verhuurKerstpakketten in 2011


Zoals altijd worden de ondernemers tegen het jaareinde overspoelt met aanbiedingen voor kerstpakketten. Hoe gaat u hier ook alweer fiscaal mee om?

Heeft u in 2011 de werkkostenregeling nog niet toegepast dan is voor u de “oude” regeling nog van kracht. Als u op jaarbasis maximaal € 70,– (incl btw) aan de werknemers geeft in de vorm van een geschenk heeft dat voor de werknemer geen gevolgen. U als werkgever moet over de waarde een eindheffing toepassen van 20%.

Is het geschenk op jaarbasis meer dan € 70,– dan moet u over het meerdere belasting betalen tegen het tarief dat voor de werknemer geldt. Houdt er wel rekening mee dat per geschenk het bedrag niet hoger mag zijn dan € 136,– en op jaarbasis het totaal niet meer dan € 272,–. Geeft u toch meer, dan is het meerdere bij de werknemer als brutoloon belast.

Heeft u in 2011 de werkkostenregeling wel toegepast? U, als werkgever,  bent dan in beginsel 80% eindheffing verschuldigd over het gegeven geschenk. Voor de werknemer ook hier geen gevolgen. Is er echter nog ruimte binnen de 1,4% van de loonsom, dan blijven de geschenken zelfs geheel onbelast.Betaal lijfrentepremie op tijd


geplaatst in: Algemeen

Met ingang van het jaar 2011 is het niet meer mogelijk om betaalde lijfrentepremies die betaald zijn in de eerste drie maanden na afloop van het jaar (in 2012) in aftrek te brengen in het jaar 2011.

Voorheen kon u na afloop van het kalenderjaar de drie maanden in het nieuwe jaar benutten om te bezien of het fiscaal nog aantrekkelijk was een aftrekpost te creeren ten laste van het oude jaar. Nu moet u dus voor 31 december bepalen of het zinvol is te storten en ook voor deze datum daadwerkelijk afstorten om aftrek van inkomstenbelasting zeker te stellen.

Vanzelfsprekend dient u wel rekening te houden met uw fiscale jaar- of reserveringsruimte.

Deze aanpassing geldt niet voor lijfrenteverzekeringen die worden afgesloten vanwege staking van een inkomstenbelastingonderneming of omzetting van een fiscale oudedagsreserve. Hiervoor blijft de termijn van zes maanden na afloop van het kalenderjaar gehandhaafd.