25 oktober 2011

Vitaliteitsregeling (2)


Op 21 september jl hebben wij in onze nieuwsrubriek melding gemaakt van de per 1 januari 2012 in te voeren vitaliteitsregeling. Inmiddels heeft de staatssecretaris hierop wat aanpassingen doorgevoerd mbt de levensloopregeling.  De inhoud hiervan luidt nu als volgt:

De levensloopregeling wordt afgeschaft per 2012. Nieuwe deelnemers kunnen zich vanaf dan niet meer aanmelden. Neemt u al deel aan de levensloopregeling, dan geldt de volgende overgangsregeling:

  • Heeft u op 31 december 2011 minimaal € 3.000 gespaard in de levensloopregeling, dan kunt u onder de huidige voorwaarden doorsparen tot de pensioengerechtigde leefijd. Ook kunt u het spaartegoed in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen.
  • Heeft u minder dan € 3.000 euro spaartegoed op 31 december 2011, dan kunt u het tegoed in 2012 en 2013 opnemen voor verlof (na belastingheffing), of in 2013 onbelast doorstorten naar de vitaliteitsspaarregeling. U kunt vanaf 2012 geen geld meer bijstorten voor de levensloopregeling.

Wie vanaf 2014 nog het spaartegoed van de levensloopregeling doorstort, moet dan wel belasting betalen over het bedrag vanaf € 20.000.
Voor alle deelnemers aan de levensloopregeling geldt ook dat zij in 2012 geen aanspraak meer kunnen maken op de levensloopverlofkorting (een korting op de inkomstenbelasting -IB). Deze komt per 1 januari 2012 te vervallen.

Het wetsvoorstel moet nog zowel door de Eerste – als Tweede Kamer behandeld worden.