7 september 2011

Spaarloon stopt per 1 januari 2012


Het kabinet wil de inleg in de spaarloonregeling per 1 januari 2012 stopzetten. Deze maatregel is bedoeld om met de middelen voor de spaarloonregeling voor het jaar 2012 de verlaging van de overdrachtsbelasting te financieren. Het kabinet verwacht dat dit € 0,5 miljard zal opleveren. Tevens loopt het kabinet met de maatregel vooruit op de invoering van de vitaliteitsregeling, die al was aangekondigd in het regeerakkoord. In deze nieuwe regeling moeten de bestaande spaarloon- en levensloopregeling opgaan. Het kabinet verwacht dat dit op zijn vroegst per 1 januari 2013 zal gebeuren.
De inleg in de spaarloonregeling vervalt dus vooruitlopend op de invoering van het vitaliteitspakket al per 1 januari 2012. Het opgebouwde vermogen wordt conform de huidige systematiek jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven en de box 3-vrijstelling blijft in stand. Na vier jaar, dus per 1 januari 2016, wordt de spaarloonregeling opgeheven.