9 juli 2011

Voorziening niet-opgenomen vakantiedagen


geplaatst in: Personeel en Salaris

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2012. Per 1 januari 2012 komen er nieuwe regels over het opbouwen en opnemen van vakantiedagen. Voor alle wettelijke vakantiedagen (meestal voor een fulltimer 20 dagen per jaar) die vanaf 1 januari 2012 worden opgebouwd, geldt dat deze binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd, moeten worden opgenomen. Hierna vervallen de vakantiedagen. De huidige vervaltermijn voor vakantiedagen is vijf jaar.

Overgangsregeling. Voor vakantiedagen die vóór 1 januari 2012 zijn opgebouwd, blijft de vervaltermijn van vijf jaar gelden. Dit laatste geldt ook voor bovenwettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 2012 worden opgebouwd, tenzij in de cao iets anders is overeengekomen.

Dat de vakantiedagen sneller opgenomen moeten worden, geldt niet als uw werknemer niet in staat was om vakantie te nemen. Bijvoorbeeld door ziekte of omdat de werkzaamheden dit niet toelieten. Dan blijft de termijn vijf jaar. Ook kunt u in overleg met de werknemer de termijn van zes maanden verlengen.

Voorziening. Mogelijk vormt u op dit moment een voorziening voor nog uit te betalen loon tijdens vakantiedagen. Naar verwachting zal op termijn deze voorziening door deze wijzigingen steeds verder afnemen.

Voorlopig speelt dit nog niet bij het berekenen van de balanspost. Immers, voor de dagen die eind 2011 opgebouwd zijn en niet zijn opgenomen, gelden nog de huidige regels (deze vervallen pas na vijf jaar).

Bron: Tips & Advies belastingenPrivégebruik auto blijft btw-belast


geplaatst in: Algemeen

Een recente uitspraak van de Rechtbank Haarlem over de btw-correctie voor het privégebruik van een auto van de zaak heeft veel stof doen opwaaien.

Btw-correctie. Op het moment dat een werknemer (ook een directeur-grootaandeelhouder) of een ondernemer in een auto van de zaak ook privé rijdt, dan heeft dit gevolgen voor de btw-aftrek. Voor het privégebruik moet aan het einde van het jaar een correctie worden opgenomen in de btw-aangifte. Voor deze correctie sluit de wet aan bij de bijtelling voor de loonbelasting. Een auto die niet bijzonder zuinig is, valt onder het bijtellingspercentage van 25%. De btw-correctie bedraagt in dat geval 12% van 25% van de cataloguswaarde.

Zuinige auto. Wanneer er echter sprake is van een zuinige auto, dan bedraagt het bijtellingspercentage slechts 14%. Op basis van een Besluit van de staatssecretaris mag de btw-correctie in dat geval ook worden verminderd tot 12% van 14% van de cataloguswaarde.

Procedure. Nu heeft de Rechtbank Haarlem onlangs beslist (nr. AWB 09/3866) dat er voor de btw-correctie geen onderscheid mag worden gemaakt tussen gewone en zuinige auto’s. Het Besluit van de staatssecretaris mag dan ook worden gezien als een begunstigend beleid. Een beleid waarvan iedereen gebruik mag maken, ongeacht het verbruik van de auto. De Rechtbank keurt in dit geval dan ook goed dat de btw-correctie wordt verminderd tot die voor zuinige auto’s (14%).

Nihil?! Het lijkt op basis van deze uitspraak zelfs mogelijk de btw-correctie in haar geheel achterwege te laten. Immers, sinds 2010 is de correctie voor elektrische auto’s zelfs 0%.

Wetswijziging per 1 juli a.s. De financiële gevolgen voor de schatkist van deze uitspraak zijn aanzienlijk. Vandaar ook dat de Ministerraad inmiddels heeft ingestemd met nieuwe wetgeving om het privégebruik van een auto van de zaak op een andere wijze in de btw-heffing te betrekken. Het onderscheid in de btw-heffing tussen het privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers verdwijnt. Het privégebruik van een auto van de zaak wordt voortaan – als deze kostenloos ter beschikking is gesteld – als een fictieve dienst belast naar het werkelijke privégebruik. De nieuwe regeling moet nog nader worden ingevuld. Wij houden u op de hoogte.

Vanaf 1 juli 2011 wordt de btw-correctie voor het privégebruik van een auto van de zaak anders berekend. De nieuwe regeling moet nog nader worden ingevuld.

Bron: Tips & Advies belastingenEinde fiscaal voordeel zuinige auto’s


geplaatst in: Algemeen

Onlangs werd bekendgemaakt dat het fiscale voordeel dat zuinige auto’s genieten op het gebied van bpm en wegenbelasting gaat verdwijnen. De regeling was een dermate groot succes dat het voor de overheid een te dure regeling is geworden.

De staatssecretaris heeft aangekondigd dat met ingang van 2014 de vrijstelling voor de bpm ten aanzien van zeer zuinige auto’s waarschijnlijk gaat vervallen. Ook het voordeel mbt de wegenbelasting zal verdwijnen. Voor uitermate schone auto’s, zoals electrische,  zal er waarschijnlijk wel een vrijstelling voor de wegenbelasting blijven bestaan tot en met 2015.

De huidige bijtellingspercentages blijven gehandhaafd. Wel worden ce CO2 normen aangescherpt, waardoor op termijn minder auto’s in aanmerking komen voor dit fiscale voordeel.Deeltijd-WW gestopt


geplaatst in: Personeel en Salaris

Per 1 juli 2011 is de deeltijd-ww stopgezet. De tijdelijke regeling die is ingezet om bedrijven tijdens de economische crisis te helpen kan niet meer worden toegepast.

Werknemers die tot 1 juli jl nog deeltijd-ww krijgen moeten vanaf deze datum weer het volledige aantal uren gaan werken. De werkgever moet vanaf deze datum ook weer het volledige loon betalen.Heffingsrente 3e kwartaal 2011


Sinds het 4e kwartaal 2009 is de heffings- en involderingsrente steeds vastgesteld op 2,5%. Daar komt nu met ingang van het 3e kwartaal 2011 verandering in. Het percentage zal met een kwart procentpunt stijgen tot 2,75%