15 mei 2011

Op stap met uw personeel


U maakt met uw personeel een uitstapje. Vanaf 2011 gelden hiervoor nieuwe fiscale regels.

Per 1 janauari 2011 is de nieuwe fiscale regeling voor vergoedingen en verstrekkingen in werking getreden, de werkkostenregeling. U bent echter niet verplicht deze regeling per direct toe te passen. U kunt gebruik maken van de overgangsperiode van drie jaar tot 1 januari 2014, waardoor u de oude regeling nog mag toepassen. Echter als u de oude regeling blijft toepassen is er mbt de vrijstelling van kosten voor personeelsfeesten toch het een en ander veranderd.

Als personeelsreizen, -activiteiten etc met een gezamelijk karakter openstond voor driekwart van de werknemers gold er onder de oude regeling een vrijstelling. Deze is met ingang van 1 januari 2011 echter gemaximeerd tot € 454,– per werknemer per jaar. Het is dus zaak om per werknemer te bepalen wat de waarde van het feest is. Het is aan te bevelen om een uitsplitsing te maken van de verschillende kosten waaruit de activiteit heeft bestaan.

Voor maaltijden kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de vrijstelling voor zakelijke maaltijden. Is er een overnachting bij inbegrepen? Dan kunt u mogelijk rekening houden met een lagere forfaitaire waardering. Kosten voor zakelijke onderdelen binnen de activiteit kunnen buiten de waardering blijven, mits het zakelijk deel geen ondergeschikt belang is.

Er zijn derhalve nogal wat administratieve handelingen nodig om te beoordelen of het personeelsfeest nog volledig is vrijgesteld of dat een deel belast is. Daarnaast kan het belaste deel niet meer automatisch in de eidheffing worden berokken, maar zal een deel bij de werknemer belast zijn. En of dit laatste gewenst is!!!