15 oktober 2010

Bijtelling voor oldtimer


Een oldtimer van de zaak die ouder is dan 15 jaar, heeft vanaf het jaar 2010 een bijtelling van 35% over de waarde van deze auto in het economisch verkeer en dus niet van de cataloguswaarde. Om de waarde in het economisch verkeer te bepalen kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld taxaties, veilingprijzen of verzekerde waarde van de auto.Heffingsrente 4e kwartaal 2010


Het percentage voor de heffings- en invorderingsrente is voor het vierde kwartaal 2010 ongewijzigd gebleven tov het derde kwartaal 2010 en wederom vastgesteld op 2,5%.
Besparing door verlaagd btw-tarief bouw


geplaatst in: Algemeen

Per 1 oktober jl is het btw-tarief dat geldt voor renovatie en herstel van woningen, verlaagd van 19% naar 6%.

Welke verbouwingswerkzaamheden vallen onder het tijdelijke verlaagde btw-tarief van zes procent en welke niet? De Belastingdienst publiceerde antwoorden over het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen. Hoveniers mogen binnen deze regeling het verlaagde tarief hanteren voor aan- en verbouw, herstel en onderhoud van schuren, carports en tuinhuizen, mits deze zich bevinden op het perceel van de woning.

 Aannemelijk maken

De leverancier moet het verlaagde tarief aannemelijk maken. Dat betekent dat hij in zijn boekhouding een verklaring voegt van de opdrachtgever dat de woning voldoet aan de eis dat de woning ouder is dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming. Dit kan met een ouderdomsverklaring.

Verlaagde btw-tarief op arbeidskosten

 • Het aanbrengen/vernieuwen en onderhouden van een invalidentrap in de woning
 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning.
 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van een dakterras of een veranda.
 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, zonnepanelen en zonneboilers.
 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de badkamer, toilet en keuken.
 • Het (aan)bouwen, vernieuwen en onderhouden van garages, schuren, carports, tuinhuisjes e.d. Het verlaagde tarief op de arbeidskosten geldt alleen wanneer deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.
 • De renovatie van een bejaardentehuis, aanleunwoning, appartementencomplex. Alleen die ruimten die ter beschikking staan aan de bewoners (waaronder de gemeenschappelijke ruimten zoals de hal, trappenhuis, lift, recreatieruimte) worden als woning aangemerkt.
 • Het uitbouwen van de woning, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een erker.
 • Het onderhouden/vernieuwen en herstellen van een gevel.
 • Het vegen/onderhouden/vernieuwen van schoorstenen.
 • Het aanbrengen/vernieuwen van (dubbel) glas.
 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van wandafwerking zoals tegels die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de wand als geheel.
 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Onder vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat verwijderingdaarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bedoeld worden betonnen gietvloeren, plavuizen, tegels, sommige parketvloeren en dergelijke.

Geen verlaagd btw-tarief

 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van zonwering, rolluiken e.d. die in bouwkundig opzicht geen deel (gaan) uitmaken van de woning.
 • Het aanleggen/vernieuwen /onderhouden van een zwembad in de tuin. Geen renovatie en herstel van de woning.
 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van omheiningen, tuinhekken (worden tot de tuin gerekend).
 • Het aanleggen/vernieuwen /onderhouden van een voetpad c.q. oprit naar de woning (behoort bij de tuin en niet bij de woning).
 • Het in eigen bedrijf of op locatie vervaardigen van kasten, deuren, kozijnen en dergelijke. Slechts de arbeidskosten van het plaatsen valt onder het 6% tarief.
 • De bestaande woning wordt gesloopt en er komt een nieuwe woning. Er is sprake van een nieuw vervaardigd goed.
 • Het bestrijden van ongedierte. Geen renovatie en herstel van de woning.
 • Het plaatsen/vernieuwen/onderhouden van een alarminstallatie of een airco-installatie. Het verlaagde tarief mag wel worden toegepast als de installatie in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt of gaat uitmaken van de woning.
 • Het plaatsen, vernieuwen of onderhouden van een sauna. Het verlaagde tarief mag wel worden toegepast bij plaatsing, vernieuwing en onderhoud van de sauna als deze in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt of gaat uitmaken van de woning.

 

Let op:

De verlaging van het btw-tarief betreft een tijdelijke maatregel en geldt tot 1 juli 2011. Om het verlaagde btw-tarief te mogen toepassen, moeten de werkzaamheden vóór 1 juli 2011 zijn afgerond. Als de werkzaamheden na 1 juli 2011 worden afgerond geldt het verlaagde tarief niet; ook niet als de werkzaamheden al voor 1 juli 2011 zijn verricht. Zijn de werkzaamheden gestart vóór 1 oktober 2010 en afgerond vóór 1 juli 2011 dan mag het verlaagde tarief wel worden toegepast.