30 augustus 2010

Vrijval spaarloon


geplaatst in: Algemeen

Op 15 September 2010 valt het spaarloon dat is opgebouwd in de jaren 2006 t/m 2009 onbelast vrij. Dit betekent dat werknemers eerder dan pas na vier jaar over hun geblokkeerde spaarloon mogen beschikken.

Of het spaarloon ook echt wordt gedeblokkeerd is een zaak tussen de werknemer en de uitvoerder van de regeling. Als er wordt gedeblokkeerd houdt er dan wel rekening mee dat de vrijstelling in box 3 die geldt in de inkomstenbelasting vervalt. Deze vrijstelling geldt alleen voor geblokkeerd spaarloon. Laat u het contract in stand en blijft het spaarloon op de geblokkeerde rekening staan, dan blijft de vrijstelling van toepassing.