12 juli 2010

Digitale loonstrook mogelijk


Onlangs nam de Eerste Kamer een wetsvoorstel aan dat het mogelijk maakt loonstroken per e-mail aan uw werknemers te versturen. Het verstrekken van de digitale strook moet wel met instemming van de werknemer gebeuren. U kunt deze instemming verkrijgen door bij indiensttreding van een nieuwe werknemer hierom te vragen. Bij werknemers die al in dienst zijn moet u eenmalig actie ondernemen.

De digitale strook moet zo zijn verstrekt dat de werknemer deze op een later tijdstip nog eens kan inzien. Het voordeel van de digitale strook is dat deze sneller bij de werknemer is, er hoeft immers geen strook meer per post te worden verstuurd, en is ook mileuvriendelijker.

Stelt u als werkgever deze service/mogelijkheid op prijs laat het ons weten. Bij de eerst volgende loonronde krijgen uw werknemers de strook per email toegezonden.2 juli 2010

Heffingsrente 3e kwartaal 2010


Het percentage voor de heffings- en invorderingsrente is voor het derde kwartaal 2010 ongewijzigd gebleven tov het tweede kwartaal 2010 en wederom vastgesteld op 2,5%.Vakantiekrachten


geplaatst in: Personeel en Salaris

Huurt u tijdens de vakantieperiode studenten en scholieren in, dan zijn zij verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit betekent dat u in principe WW- en WGA-premie moet afdragen. Ook zijn zij verplicht verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. In bepaalde gevallen bent u echter vrijgesteld van het inhouden en afdragen van bovengenoemde premies. Per 1 januari 2010 kunt u namelijk profiteren van de zogenaamde kleinebanenregeling (zie publikatie dd 7 maart 2010 onder Personeel en Salaris).

Daarnaast kunt u voor vakantiekrachten onder voorwaarden ook gebruik maken van de studenten- en scholierenregeling. Dit houdt in dat u voor de inhouding loonheffing de kwartaaltabel mag gebruiken.Kwartaalaangifte btw verlengd


geplaatst in: Algemeen

De crisismaatregel om de btw-aangifte per kwartaal te doen wordt met één jaar verlengd.

Ondernemers kunnen dus ook in 2011 kiezen of ze hun btw-aangifte per kwartaal of per maand doen. In eerste instantie was het de bedoeling dat deze tijdelijke maatregel eind 2010 zou vervallen, maar vanwege het succes wordt de regeling met één jaar verlengd. Het afgelopen anderhalf jaar hebben ruim honderdduizend ondernemers de overstap gemaakt naar de kwartaalaangifte.