1 juni 2010

Werkkostenregeling (deel 1)


Per 1 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. De kern van deze regeling is dat u als werkgever maximaal 1,4% van het totale fiscale loon aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers mag verstrekken. Komt u daaroverheen dan bent u maar liefst 80%!!!! loonheffing(eindheffing) verschuldigd.

Er gaat echter wel een overgangstermijn gelden. Gedurende drie jaar (2011, 2012 en 2013) kunt u nog kiezen voor de huidige regeling. Bereid u tijdig voor op de gevolgen van de nieuwe regeling.

Ongeacht of u kiest voor de nieuwe regeling of handhaving van de oude regeling gedurende de drie keuzejaren moet u rekening houden met een aanpassing mbt personeelsfeesten. Nu kunt u nog onder voorwaarden onbelast een personeelsfeest geven, vanaf 1 januari 2011 zijn deze feesten slechts tot een bedrag van € 454 per werknemer (inclusief partner) onbelast.

Voor meer uitgebreide informatie over de nieuwe werkkostenregeling verwijs ik u via onderstaande link naar de site van de belastingdienst.

http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen/werkkostenregeling/werkkostenregeling.html#P0_0