17 mei 2010

Afschrijvingsbeleid geactualiseerd


geplaatst in: BV,Eenmanszaak / VOF

Het besluit is dmv een voorbeeld afgegeven om meer duidelijkheid te geven over de berekening van de maximale afschrijving. Het jaarlijkse afschrijvingsbedrag is wettelijk gemaximeerd. Voor goodwill is dit jaarlijks 10% en voor overige bedrijfsmiddelen 20% per jaar, waarbij we uitgaan van de aanschaf- of voortbrengingskosten. Bij de bepaling van het wettelijke afschrijvingsplafond komt de restwaarde niet in mindering op de aanschafwaarde. Dit is anders dan bij de berekening van het jaarlijkse afschrijvingsbedrag.

Voorbeeld:  Een BV schaft een bestelauto aan voor € 20.000,–. De restwaarde bedraagt € 5.000,–. De gebruiksduur bedraagt 3 jaar en de bv wil dus in drie jaar afschrijven. De jaarlijkse afschrijving bedraagt € 5.000,– (20.000-5000:3). De maximale toegestane afschrijving bedraagt € 4.000. De BV mag dus maar € 4.000 per jaar afschrijven. De resterende € 3.000,– mag de bv in het vierde jaar afschrijven. Maw de afschrijvingstermijn is niet minimaal vijf jaar.Denk aan vakantietoeslag


geplaatst in: Personeel en Salaris

Gaat een van uw werknemers uit dienst en moet u nog openstaande vakantiedagen betalen? Denk er dan aan dat u over de betaalde vakantiedagen ook vakantiegeld moet vergoeden. Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag heeft de werknemer recht op 8% vakantiegeld over het loon dat door zijn werkgever wordt uitbetaald.Doe op tijd aangifte


geplaatst in: BV

Denkt u er goed aan dat de bv binnen één maand na het beschikbaar stellen van dividend aangifte dividendbelasting moet doen? Ook moet de verschuldigde belasting binnen één maand betaald zijn. Doet u dit niet of bent u te laat, dan volgt er een flinke boete.