12 april 2010

Verzoek om voorlopige aanslag


geplaatst in: BV,Eenmanszaak / VOF

Als u voorziet dat u over het jaar 2010 een behoorlijk bedrag aan inkomsten- of vennootschapsbelasting moet bijbetalen, kan het zinvol zijn om tijdig bij de belastingdienst een (nadere) voorlopige aanslag aan te vragen. U kunt hiermee de te betalen heffingsrente binnen de perken houden.

Vanaf 2010 is de systematiek voor de berekening van de hefingsrente gewijzigd. De datum van berekenen van rente is verschoven van 1 juli van het lopend jaar naar 1 januari van het volgend jaar. Dit geldt alleen voor tijdvakken die zijn aangevangen op of na 1 januari 2010. Is u voorlopige aanslag 2010 te laag, dan is het raadzaam om tegen het eind van het jaar om een aanpassing te vragen.Pensioenregister per 2011


geplaatst in: Personeel en Salaris

Vanaf 2011 komt er een nationaal pensioenregister waarin iedereen kan zien wat de opbouw van de AOW is en wat de hoogte van het aanvullend pensioen is.

Het register biedt een compleet overzicht van de oudedagsvoorziening en kan handig zijn voor werknemers die bij verschillende werkgevers hebben gewerkt. Er zal precies te zien zijn hoe hoog de totale oudedagsvoorziening is. De pensioenwet zal hiervoor enige aanpassing ondergaan. Met behulp van het bsn-nummer en DigiD-code kunnen de gegevens electronisch worden opgevraagd.