29 maart 2010

Vraag de btw tijdig terug


geplaatst in: Algemeen

Heeft u recht op btw- teruggave, bijvoorbeeld omdat uw dubieuze debiteur niet meer zal betalen? Vraag dan tijdig terug. Het recht op teruggave ontstaat in het tijdvak waarin duidelijk wordt dat er niet meer wordt betaald. Als u de btw niet in dat tijdvak terugvraagt loopt u het risico de teruggave te verspelen.15 maart 2010

Bereken betalingskenmerk.


Bij het doen van betalingen van belastingaangiften heeft u het juiste betalingskenmerk nodig om er zeker van te zijn dat de betaling juist wordt verwerkt. Regelmatig komt het voor dat de kenmerken niet meer voorhanden/kwijt zijn zodat na betaling toch een naheffingsaanslag volgt. Wilt u dit voorkomen dan kunt u op de site van de belastingdienst een hulpmiddel vinden om zelf het betalingskenmerk op te zoeken.Zorg voor een VAR


geplaatst in: Eenmanszaak / VOF

Een opdrachtgever kan vooraf duidelijkheid krijgen over de arbeidsrelatie als de opdrachtgever beschikt over een geldige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De vraag of er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer sprake is van een dienstbetrekking behoeft dan niet meer te worden beantwoord.7 maart 2010

Kleine Banenregeling


geplaatst in: Personeel en Salaris

Op grond van de kleine banenregeling, die alleen voor het  2010 geldt, hoeft u voor jonge werknemers (jonger dan 23 jaar) geen premies werknemersverzekeringen meer te betalen en geen inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw) in te houden en te vergoeden.

Hoewel er een vrijstelling geldt zijn deze werknemers wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen en de Zvw. Voor deze kleine banenregeling geldt wel dat het loon van de werknemer onder een bepaald maximumbedrag moet blijven. 

Bij het bepalen van het maximumbedrag van het fiscale loon voor de kleine banenregeling moet u niet meetellen tantièmes, gratificaties en andere beloningen die in de regel eenmalig of eens per jaar worden betaald, zoals vakantiegeld. 

Leeftijd en maximumbedrag fiscaal loon kleine banenregeling:

 

                                   Per maand    Per vier weken        Per week        Per dag

< dan 18 jaar              € 275,00         € 253,85                    €   63,46        € 12,69

18 jaar                       € 325,00         € 300,00                    €   75,00       € 15,00

19 jaar                       € 375,00         € 346,15                   €   86,54        € 17,31

20 jaar                       € 425,00         € 392,31                   €   98,08        € 19,62

21 jaar                       € 500,00         € 461,54                   € 115,38        € 23,08

22 jaar                       € 600,00         € 553,85                   € 138,46        € 27,69