7 januari 2010

Alimentatie verhoogd


Als u alimentatie betaald is het voor u van belang te weten dat de uitkeringen per 1 januari 2010 weer zijn verhoogd. De wettelijke verhoging bedraagt 2,3%. De verhoging betreft alle lopende alimentaties, ongeacht of de rechter of de echtelieden die onderling hebben vastgesteld.Fiscale hulp bij crisis


geplaatst in: BV,Eenmanszaak / VOF

Om de economie in deze crisistijd een impuls te geven heeft de regering een tweetal maatregelen voorgesteld, zoals een verdere verruiming van de MKB-tariefschijven voor de vennootschapsbelasting en een uitbreiding van de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven op bedrijfsmiddelen.

Verruiming tariefschijven vennootschapsbelasting:

In 2009 is de eerste schijf (winst tot € 200.000,–) vastgesteld op 20%. Bij een winst boven de € 200.000,– (de tweede schijf) geldt een tarief van 25,5%.

Ook voor het jaar 2010 zijn deze percentages vastgesteld.

Verruiming willekeurige afschrijving:

Ondernemers (zowel IB- als Vpb-ondernemers) mogen investeringen die zij verrichten in het kalenderjaar 2009 in twee jaar afschrijven, maximaal 50% in 2009 en 50% in 2010. Deze uitbreiding geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De aanschaf van al gebruikte bedrijfsmiddelen komen dus niet voor deze regeling in aanmerking. Ook zijn een aantal bedrijfsmiddelen uitgesloten van willekeurige afschrijving. Men moet hier denken aan:

Gebouwen, Grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa, bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s. Ook bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het ter beschikking stellen aan derden (verhuur) zijn uitgesloten.

Taxi’s en zeer zuinige personenauto’s mogen echter wel willekeurig afschrijven. Een personenauto is zeer zuinig als de CO2-uitstoot niet meer bedraagt dan 95 gr per km bij dieselmotoren en 110 gr per km bij andere personenauto’s.

Let op: Door de “tijdelijke” verlaging van het vennootschapsbelastingtarief hoeft het niet altijd voordelig te zijn om versneld af te schrijven.BTW-Tarief blijft 6%


geplaatst in: Algemeen

Het btw-tarief van 6% voor arbeidsintensieve diensten blijft bestaan. Het lage tarief voor de arbeidsintensieve diensten is hiermee structureel geworden.

Voor welke diensten geldt het lage tarief?

1. Kappersdiensten.

2. Kleine hersteldiensten bij fietsen, schoeisel en lederwaren, kleding en huishoudlinnen.

3. Renovatie en herstel van particuliere woningen, met uitzondering van materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de diensten.

4. Glazenwassen en schoonmaken van particuliere woningen.

5. Thuishulp zoals hulp in de huishouding en zorg voor kinderen, ouderen, zieken of gehandicapten.

6. Het schilderen en stucadoren van woningen.

De voorwaarde van het verlaagde tarief voor schilderen en stucadoren wordt met ingang van het jaar 2010 versoepeld. Tot en met 2009 geldt dit alleen voor woningen van 15 jaar en ouder, vanaf 2010 hoeven de woningen slechts twee jaar oud te zijn.

Ook is het mogelijk het verlaagde tarief toe te passen op digitale gegevensdragers. Een studieboek met daarin een cd-rom of een cursus op dvd mag tegen 6% worden belast.Denk aan eigen producten.


geplaatst in: Algemeen

U mag als werkgever/ondernemer aan uw medewerkers producten en diensten uit het eigen bedrijf met korting aanbieden. Vereist is dan dat de producten niet branchevreemd zijn en dat de korting maximaal 20% van de winkelprijs (incl. btw) is. Daarnaast mag het voordeel per medewerker per jaar niet meer dan € 500,– bedragen. Is de regeling in de voorgaande twee jaren niet (volledig) benut, dan kan de gemiste korting uit die jaren worden doorgeschoven naar het komende jaar.Heffingsrente aangepast.


geplaatst in: Algemeen

Voor het 1e kwartaal 2010 is de heffings- en invorderingsrente vastgesteld op 2,5%. Dit percentage gaat in per 1 januari 2010. Het percentage is tov het 4e kwartaal 2009 ongewijzigd gebleven.